KONST- OCH KULTURFÖRENINGEN

KULTURPORTEN I PORJUS

Vi visar samtidskonst som engagerar, utmanar och uppmuntrar till  fördjupade samtal. Besök våra sommarutställningar med kulturaktiviteter, konserter och annat trevligt vid E45:an, LaponiaPorten i Porjus.

1 JULI

SOMMARUTSTÄLLNING

UNDER YTAN

1 juli - 11 augusti 2024

LaponiaPorten, Porjus

ÖPPNINGSPROGRAM 1 JUNI 18.00 - 20.00

18.00 – 18.30 Presentation

Victoria Harnesk, ordförande Kulturporten, välkomnar. Henrik Ygge, utställningsproducent, Norrbottens museum, samtalar med konstnären Katarina Pirak Sikku. Utställningarna presenteras: "Snávva var en gång", akvarell och film av Katarina Pirak Sikku. ”Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer”, av Norrbottens museum.

18.30 – 19.30 Rödockragraven i Liggá

Frida Palmbo, arkeolog, Norrbottens museum, berättar om arkeologernas arbete och vad som kommit fram.

I år avslutas den arkeologiska räddningsundersökningen av graven strax nedströms Liggá kraftstation. Undersökningen genomförs med anledning av att graven är på väg att erodera ut i Stuor Julevädno (Stora Luleälv).

19.30 – 20.00 Mingel och avslut
Foto: Snávvavárre, Katrina Pirak Sikku

Arrangör: KulturPorten i Porjus och Norrbottens museum. Finansiärer: Kulturrådet, KUPP och Sparbanken nord.

19 JUNI

FAMILJEDAG

PÅ STENÅLDERSVIS

Ons 19 juni 2024 kl. 13.00-17.00

LaponiaPorten, Porjus

13.00 och 16.00: Vad hittar arkeologerna?

Annika, pedagog på Norrbottens museum, berättar (30-45 min)

13.00 till 17.00: Mal mjöl med stenålderskvarn, tipspromenad med priser, gör ett kärl av lera, baka pinnbröd över eld.

Deg till pinnbröd, fika till barn och lera till kärl så långt det räcker.

14.30 och 18.00: Vid dessa tider kan ni på egen hand besöka rödockragraven i Ligga. Frida Palmbo, arkeolog Norrbottens museum, visar stenåldersgraven.


Arrangör: KulturPorten i Porjus och Norrbottens museum. Finansiärer: Kulturrådet, KUPP och Sparbanken nord.

OM OSS

En vänlig förening som engagerar genom samtidskonst

När Kulturporten bildades sommaren 2023 hade vi redan visat konstnärliga projekt i olika samarbeten. Föreningen blev vår stabila grund för fortsatt verksamhet.


Kulturporten är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där alla är välkomna. Vi är också en vänförening till medborgarhuset LaponiaPorten i Porjus. Kulturporten arrangerar aktiviteter som stärker identiteten, utforskar samtiden och ger en levande samlingsplats för stora och små. Vi vill att Porjus ska vara en by med ett rikt kulturliv genom livets alla skeenden.


Många som stannar till i Porjus delar sina framtidstankar och reflektioner över egna erfarenheter och minnen. Äldre som vuxit upp i brukssamhällen ser både framtidstro och uppoffringar. Unga söker klimatlösningar och historia. Vi delar helt enkelt mänskliga tankar om vår planet i vår tid. Det goda samtalet och konstprojektens utforskande ger oss energi att verka i föreningen.


Vi utgår i från en interkulturell kontext. Interkulturella förhållningssätt innebär dialog och samspel med ömsesidig nyfikenhet mellan kulturer. Vi fokuserar på det lokala, urfolk och minoriteter i förhållande till majoritetssamhället. Konstverken uppförs inom bild, musik, scenkonst och andra kulturbärande aktiviteter. Vårt mål är att stärka och tillgängliggöra kulturlivet på landsbygden och skapa nya mötesplatser. Följ oss på Facebook.

Porjus delar historia och framtidsmöjligheter med andra bruksorter. Byn är såväl ett kulturarv som en plats för en ny generation människor i norra Sverige och Sápmi.

SENASTE PROJEKTEN

De senaste åren har vi visat samtidskonst som skildrar skärpunkter mellan industri och landskap. Utställningarna har visats i samarbete med länsmuseer och genom konstnärssamtal. Sommarutställningen 2024 sker i samarbete med konstnären Katarina Pirak Sikku och Norrbottens museum. Vi är också behjälpliga med att ordna konserter och barnaktiviteter.

Se konstnärerna berätta om verken på Youtube

SAMVERKAN

I Porjus finns LaponiaPorten med panoramautsikt över dammen och omgivningarna. Utöver de utställningar och aktiviteter som vi ordnar finns sommarcafé, turistinformation och en Laponiautställning. Byggnaden ägs och förvaltas av ett hundratal personer med intresse för Porjus. Lokalerna kan bokas för fester och möten, kontakta LaponiaPorten. För att samverka behövs olika aktörer, och publik förstås. Så här organiserar vi verksamheten.

Konstnärerna

Vad gör konstnärerna?


KONSTNÄRERNA utforskar genom sina verk existensiella frågor. De bjuder in oss att uppleva och reflektera över en tid där mycket är sig likt trots att mycket vatten forsat genom turbinerna.

Skärningspunkten

Vad är skärningspunkten?


SKÄRNINGSPUNKTEN sammanför människor, kultur, natur, industri, historia och framtid. Det är här i Porjus där allting möts, som det intressanta mötet uppstår.

Föreningen

Vad gör föreningen?


FÖRENINGEN arrangerar konstnärliga aktiviteter som stärker identiteten, utforskar samtiden och ger en levande samlingsplats för stora och små.


LaponiaPorten


Varför LaponiaPorten?


LAPONIAPORTENS panoramafönster ger utsikt över dammen som skiljer det uppdämda vattnet från torrfåran och förenar nutid med historien genom det majestätiska kraftverket från tidigt 1900-tal.

DE HÄR ÄR VI

Föreningsverksamheten drivs ideellt, vi är bland annat verksamma inom kultursektorn, i byns föreningar och näringsliv. De senaste åren har vi ordnat konserter och sommarutställningar på Laponiaporten. Utöver att vi utgör en del av styrelsen ansvarar vi för konstnärliga urval och projektledning. Vi har ett Memorandum of Understanding (MoU) med LaponiaPorten för konstnärlig samverkan.

Victoria Harnesk

Ordförande, kontaktperson utställningar. Foto: Maria Klang.

Birgit Meier Thunborg

Kassör, kontaktperson kulturaktiviteter

Foto: Victoria Harnesk.

Mandy Senger

Ledamot, kontaktperson konserter

Bli medlem

du också!

Alla kan vara med, ju fler vi är desto roligare!

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Enskild: 100 kr/år.

Familj och organisation: 150 kr/år.

Betala med Bankgiro 463-8425 eller

Swish 123 118 02 98.


Dokument: Stadgar och Sekretesspolicy, GDPR.

KONTAKTA OSS

Vi älskar engagemang. Hör av dig!